Torsdag d. 1. December 2022 er vores syaften rykket til lokale 222 lidt

længere henne ad gangen.

Dette skyldes at Birthe Kjær, som skal underholde om aftenen, skal bruge 

vores lokaler til omklædning m.m.

🙂😉🙃